Czym się zajmuje nasze biuro rachunkowe?

Biuro rachunkowe Partner BM Sp. Z o.o. Sp.k. gwarantuje wszystkim zainteresowanym usługi obejmujące:
 1. Obsługę finansowo-księgową.
 2. Pomoc w rejestracji firmy.
 3. Kompleksową obsługę przy zatrudnianiu pracowników z zagranicy.
 4. Obsługę kadrową.
 5. Kompleksowe wsparcie związane z rozliczaniem ZUS-u w tym również zgłaszanie i rozliczanie dokumentacji.
Prowadzenie księgowości wynikające z obowiązujących przepisów. Dotyczy ona zatem:
 1. Prowadzenie KpiR
 2. Karty podatkowej
 3. Ryczałtu
 4. Kontrola poprawności sporządzonej dokumentacji
 5. Ksiąg handlowych
 6. Sporządzanie dokumentacji i opieka podczas kontroli skarbowych
 7. ocena analityczna sald kont analitycznych
 8. Przygotowywanie i wysyłka deklaracji PIT, CIT i VAT
Do tego w ramach obsługi księgowej wchodzi również:
 1. Monitoring rozrachunków bieżących z dostawcami i odbiorcami
 2. Sporządzanie propozycji kompensat należności i zobowiązań
 3. Przygotowywanie oraz wysyłka raportów wymaganych przez GUS, NBP czy Urząd Marszałkowski
 4. Wyprowadzanie zaległości
 5. Przygotowywania i aktualizacja druków do US, GUS, KRS i CEIDG
 6. Monitoring płatności w tym sporządzanie wezwań do zapłaty, monitów i not odsetkowych
 7. Wykonywanie przelewów zleconych
 8. Przygotowanie dokumentacji zgodnych z przyjętą zasadą rachunkowości przez firmę
Dodatkowe usługi. Pomoc w rejestracji firmy:
 1. Pomagamy dopasować najlepszą formę prawną do przyszłego biznesu
 2. Sporządzamy i składamy do stosownych organów państwa dokumentów, jakie są niezbędne przy rejestracji wybranej opcji działalności biznesowej
 3. Podpowiadamy, która forma opodatkowania jest najkorzystniejsza

Biuro rachunkowe Leszno